RAKENNUSTARKASTUS-
YHDISTYS RTY ry.

Ennakoivaa, lisäarvoa tuottavaa ohjausta ja huolehtimista kestäväksi, turvalliseksi ja terveelliseksi rakennettavassa Suomessa.

Kruunuvuorenranta_9_2018.jpg

 

Yhdistys toimii kuntien rakennusvalvontahenkilöstön välisenä yhdyssiteenä, työskentelee rakennusvalvontaan kuuluvien eri alojen ja työmuotojen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä jäsentensä ammatillisen kehityksen edistämiseksi. RTY:n jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 726 henkeä.

Tutustu toimintaan: 

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry  yleisesite  


Rakennustarkastusyhdistyksen säännöt 

RTY:n strategia 2019--2023


Ajankohtaista

Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti 15.10.2019 (08.08.2019)
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n pätevyydentoteamisjärjestelmään kuuluva pääsuunnittelijan valtakunnallinen tentti järjestetään Helsingissä..

Uusia ja päivitettyjä Topten-kortteja (18.06.2019)
Topten-rakennusvalvonnat ovat laatineet kolme uutta korttia ja päivittäneet kahdeksaa vanhaa korttia. Uudet kortit koskevat asuin- ja työtilojen ikkunapinta-alaa..

Rakennustarkastajien jatkokoulutus alkaa syksyllä 2019 (28.05.2019)
Rakennusvalvonnan täydennyskoulutus on korkeakoulutasoinen jatkokoulutusohjelma (20 op) rakennustarkastajille ja tarkastajiksi pyrkiville. Koulutus toteutetaan..