Ajankohtaista

7.9.2018Avoimia työpaikkoja Turussa, Oulussa Lahdessa ja RaumallaLue lisää »22.8.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alleLue lisää »15.8.2018Uusia ohjekortteja maalämpöpumpuista ja talotekniikastaLue lisää »20.6.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmisLue lisää »27.4.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseenLue lisää »27.4.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja TampereellaLue lisää »

Lausunnot 2010

11/2010 Lausunto ehdotuksesta Suomen rakentamismääräys-kokoelman osaksi: B4 Betoni-teräsliittorakenteet, ohjeet 2010. Lausuntoon »
11/2010    Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hajajätevesiasetuksen 12 §:n muuttamisesta.
Lausuntoon »

11/2010 Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta.
Lausuntoon »

11/2010  

Lausunto väestönsuoja-asetuksesta.
Lausuntoon »

9/2010 Lausunto vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista. Lausuntoon »
9/2010    

 

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ynnä muusta. Lausuntoon »

8/2010

Lausunto ehdotuksesta rakennusvalvonnan kehittämisen linjaukseksi. Lausuntoon »

8/2010    

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain 18 ja 102 §:n muuttamisesta                     (talousjätevesien käsittely). Lausuntoon » 

6/2010

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta: ehdotus vähittäiskauppaa koskevien säännösten muutoksiksi.
Lausuntoon »

6/2010   

 

Lausunto ehdotuksesta rakennesuunnittelustandardien kansallisten liitteiden muutoksiksi: 
- SFS-EN 1991-1-1 ”Eurocode 1 – Rakenteiden kuormat, osa 1-1: Yleiset kuormat – tilavuuspainot, oma paino ja hyötykuormat”
- SFS-EN 1991-1-4 ”Eurocode 1 – Rakenteiden kuormat, osa 1-4: Yleiset kuormat – Tuulikuormat”. Lausuntoon » 

6/2010

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta: ehdotus poikkeamispäätöksen toimivallan muutoksesta rantarakentamisen osalta. Lausuntoon » 

 5/2010 
 

Lausunto ehdotuksista uusiksi Suomen rakentamismääräys- kokoelman määräyksiksi ja ohjeiksi: B1, B2, B3, B5, B7, B9.
Lausunnon antaja: Rakennustarkastusyhdistys RTY.
Lausuntoon » 

 5/2010
    

Lausunto ehdotuksista uusiksi Suomen rakentamismääräys- kokoelman määräyksiksi ja ohjeiksi: B1, B2, B3, B5, B7, B9.
Lausunnon antaja: Tom Mattsson, Turun rakennusvalvontatoimisto. Lausuntoon ». Lausuntolomakkeeseen » 

 5/2010

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvallisuudesta. Lausuntoon » 

 5/2010 

Lausunto SFS 5975 Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa. Lausuntoon » 

4/2010

Lausunto ehdotuksesta kansallisen liitteen muutosehdotuksesta: SFS-EN 1993-3-1 ”Eurocode 3 –teräsrakenteiden suunnittelu – Osa 3-1: Mastot ja savupiiput – mastot. Lausuntoon »

4/2010

 

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Yleiskaavan käyttö tuulivoimarakentamisessa. Lausuntoon »

4/2010

Lausunto tulisijojen kansallisesta soveltamisstandardista ”SFS 7XXXX Kiinteällä polttoaineella lämmitettäville varaaville tulisijoille, kamiinoille, kotitalousliesille ja takkasydämille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot”. Lausuntoon »

4/2010

 

Lausunto hajajätevesityöryhmän loppuraportista ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelyvaatimusten toimeenpanosta vuosina 2010–2017. Lausuntoon »

2/2010

Lausunto ehdotuksesta uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi.
Lausuntoon » 

1/2010 Lausunto ehdotuksesta uudistetuksi paalutus-                     ohjeeksi: ”Paalutusohje 2010, osat 1 ja 2”  Lausuntoon »