Lausunnot 2010

11/2010 Lausunto ehdotuksesta Suomen rakentamismääräys-kokoelman osaksi: B4 Betoni-teräsliittorakenteet, ohjeet 2010. Lausuntoon »
11/2010    Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hajajätevesiasetuksen 12 §:n muuttamisesta.
Lausuntoon »

11/2010 Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta.
Lausuntoon »

11/2010  

Lausunto väestönsuoja-asetuksesta.
Lausuntoon »

9/2010 Lausunto vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista. Lausuntoon »
9/2010    

 

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ynnä muusta. Lausuntoon »

8/2010

Lausunto ehdotuksesta rakennusvalvonnan kehittämisen linjaukseksi. Lausuntoon »

8/2010    

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain 18 ja 102 §:n muuttamisesta                     (talousjätevesien käsittely). Lausuntoon » 

6/2010

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta: ehdotus vähittäiskauppaa koskevien säännösten muutoksiksi.
Lausuntoon »

6/2010   

 

Lausunto ehdotuksesta rakennesuunnittelustandardien kansallisten liitteiden muutoksiksi: 
- SFS-EN 1991-1-1 ”Eurocode 1 – Rakenteiden kuormat, osa 1-1: Yleiset kuormat – tilavuuspainot, oma paino ja hyötykuormat”
- SFS-EN 1991-1-4 ”Eurocode 1 – Rakenteiden kuormat, osa 1-4: Yleiset kuormat – Tuulikuormat”. Lausuntoon » 

6/2010

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta: ehdotus poikkeamispäätöksen toimivallan muutoksesta rantarakentamisen osalta. Lausuntoon » 

 5/2010 
 

Lausunto ehdotuksista uusiksi Suomen rakentamismääräys- kokoelman määräyksiksi ja ohjeiksi: B1, B2, B3, B5, B7, B9.
Lausunnon antaja: Rakennustarkastusyhdistys RTY.
Lausuntoon » 

 5/2010
    

Lausunto ehdotuksista uusiksi Suomen rakentamismääräys- kokoelman määräyksiksi ja ohjeiksi: B1, B2, B3, B5, B7, B9.
Lausunnon antaja: Tom Mattsson, Turun rakennusvalvontatoimisto. Lausuntoon ». Lausuntolomakkeeseen » 

 5/2010

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvallisuudesta. Lausuntoon » 

 5/2010 

Lausunto SFS 5975 Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa. Lausuntoon » 

4/2010

Lausunto ehdotuksesta kansallisen liitteen muutosehdotuksesta: SFS-EN 1993-3-1 ”Eurocode 3 –teräsrakenteiden suunnittelu – Osa 3-1: Mastot ja savupiiput – mastot. Lausuntoon »

4/2010

 

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Yleiskaavan käyttö tuulivoimarakentamisessa. Lausuntoon »

4/2010

Lausunto tulisijojen kansallisesta soveltamisstandardista ”SFS 7XXXX Kiinteällä polttoaineella lämmitettäville varaaville tulisijoille, kamiinoille, kotitalousliesille ja takkasydämille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot”. Lausuntoon »

4/2010

 

Lausunto hajajätevesityöryhmän loppuraportista ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelyvaatimusten toimeenpanosta vuosina 2010–2017. Lausuntoon »

2/2010

Lausunto ehdotuksesta uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi.
Lausuntoon » 

1/2010 Lausunto ehdotuksesta uudistetuksi paalutus-                     ohjeeksi: ”Paalutusohje 2010, osat 1 ja 2”  Lausuntoon »