Ajankohtaista

13.12.2017Kouvolan rakennusvalvonta etsii lupa-insinööriä/ -arkkitehtiaLue lisää »4.12.2017Ilmoittaudu Rovaniemen RakennustarkastuspäivilleLue lisää »1.12.2017Uusi asetus edellyttää rakennushankkeelta kosteudenhallintaselvitystäLue lisää »28.11.2017Uusi asetus rakennuksen ääniympäristöstä parantaa avotoimistojen ja oppimistilojen akustiikkaaLue lisää »14.11.2017Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuuttaLue lisää »2.10.2017Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselleLue lisää »

Lausunnot 2008

11/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaiselle rakennesuunnittelustandardille: SFS-EN 1993-1-11 ”Eurocode 3 – teräsrakenteiden suunnittelu – osa 1-11: Vedettyjä rakenneosia sisältävien rakenneosien suunnittelu”
Lausuntoon »
11/2008Lausunto luonnoksesta Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 uusimisesta. Lausuntoon »
11/2008Lausunto ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Lausuntoon »
10/2008Lausunto ehdotuksesta laiksi rakennusperinnön säilyttämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista.
Lausuntoon »
10/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi standardille SFS EN 1991-1-3. Rakenteiden kuormat - Nostureiden ja muiden laitteiden aiheuttamat kuormat. Lausuntoon »
09/2008Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C3 (lämmöneristys),D2 (sisäilmasto ja ilmanvaihto) ja D3 (energiatehokkuus) uusimisesta. Lausuntoon »
09/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaiselle rannesuunnittelustandardille SFS-EN 1991-1-7: yleiset kuormat – onnettomuuskuormat. Lausuntoon »
06/2008Lausunto ehdotuksesta rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muutokseksi koskien asuntoja palvelevan uloskäytävän leveyttä hissin tai muun tasonvaihtolaitteen jälkiasennuksen yhteydessä. Lausuntoon »
06/2008Lausunto standardin SFS-EN 1999-1-1 kansallisesta liite-ehdotuksesta. Alumiinirakenteiden suunnittelu – Rakenteita koskevat yleiset säännöt. Lausuntoon »
06/2008Lausunto rakennustuotannon ammattitutkinnon nimen muuttamisesta. Lausuntoon »
01/2008Lausuntopyyntö maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntoon »
01/2008Esiselvitys eurokoodien käyttöönoton vaikutuksista kantavien rakenteiden lujuutta koskeviin asetuksiin. Lausuntoon »
01/2008Lausunto kolmiulotteisesta (3D) kiinteistöjärjestelmästä. Lausuntoon »
01/2008Lausunto kolmiulotteisesta (3D) kiinteistöjärjestelmästä – tarpeet ja kehittämisehdotukset. Lausuntoon »