Ajankohtaista

7.9.2018Avoimia työpaikkoja Turussa, Oulussa Lahdessa ja RaumallaLue lisää »22.8.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alleLue lisää »15.8.2018Uusia ohjekortteja maalämpöpumpuista ja talotekniikastaLue lisää »20.6.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmisLue lisää »27.4.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseenLue lisää »27.4.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja TampereellaLue lisää »

Lausunnot 2008

11/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaiselle rakennesuunnittelustandardille: SFS-EN 1993-1-11 ”Eurocode 3 – teräsrakenteiden suunnittelu – osa 1-11: Vedettyjä rakenneosia sisältävien rakenneosien suunnittelu”
Lausuntoon »
11/2008Lausunto luonnoksesta Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 uusimisesta. Lausuntoon »
11/2008Lausunto ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Lausuntoon »
10/2008Lausunto ehdotuksesta laiksi rakennusperinnön säilyttämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista.
Lausuntoon »
10/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi standardille SFS EN 1991-1-3. Rakenteiden kuormat - Nostureiden ja muiden laitteiden aiheuttamat kuormat. Lausuntoon »
09/2008Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C3 (lämmöneristys),D2 (sisäilmasto ja ilmanvaihto) ja D3 (energiatehokkuus) uusimisesta. Lausuntoon »
09/2008Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaiselle rannesuunnittelustandardille SFS-EN 1991-1-7: yleiset kuormat – onnettomuuskuormat. Lausuntoon »
06/2008Lausunto ehdotuksesta rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muutokseksi koskien asuntoja palvelevan uloskäytävän leveyttä hissin tai muun tasonvaihtolaitteen jälkiasennuksen yhteydessä. Lausuntoon »
06/2008Lausunto standardin SFS-EN 1999-1-1 kansallisesta liite-ehdotuksesta. Alumiinirakenteiden suunnittelu – Rakenteita koskevat yleiset säännöt. Lausuntoon »
06/2008Lausunto rakennustuotannon ammattitutkinnon nimen muuttamisesta. Lausuntoon »
01/2008Lausuntopyyntö maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntoon »
01/2008Esiselvitys eurokoodien käyttöönoton vaikutuksista kantavien rakenteiden lujuutta koskeviin asetuksiin. Lausuntoon »
01/2008Lausunto kolmiulotteisesta (3D) kiinteistöjärjestelmästä. Lausuntoon »
01/2008Lausunto kolmiulotteisesta (3D) kiinteistöjärjestelmästä – tarpeet ja kehittämisehdotukset. Lausuntoon »