Lausunnot 2018

31.1.2018
Ympäristöministeriö:

Lausunto rakennuksen käytön ja huollon turvallisuusohjeluonnoksesta.
Lausuntoon »

20.4.2018
Ympäristöministeriö:

Lausunto kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaasta.
Lausuntoon »

20.4.2018
Ympäristöministeriö:

Lausunto rakennuksen ääniympäristöohjeesta.
Lausuntoon »