Lausunnot 2021

29.3.2021
Vahanen Rakennusfysiikka Oy:
Lausunto Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen –ohjeesta

Lausuntoon »

28.3.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Lausuntoon »

25.3.2021
Onnettomuustutkintakeskus:
Lausunto Onnettomuustutkintakeskuksen luonnoksesta senioritalon tulipalo Jyväskylässä 10.7.2020

Lausuntoon »