Ajankohtaista

16.10.2017Tervetuloa RTY:n ajankohtaiskoulutuksiin marraskuussaLue lisää »10.10.2017Betonipäivät 2.11.2017 HelsingissäLue lisää »2.10.2017Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselleLue lisää »30.6.2017Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmisLue lisää »12.5.2017Muutos asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissäLue lisää »28.4.2017Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävä laki voimaan 1.5Lue lisää »

 

Lausunnot 2009

12/2009 


11/2009

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta pelastuslaiksi. Lausuntoon »

Lausunto kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportista. Lausuntoon »

8/2009 Lausunto kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten käyttöä koskevasta kokeilusta. Lausuntoon »
8/2009 Lausunto ehdotuksesta uudistetuiksi Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiksi  B9 ”Muottiharkkorakenteet”. Lausuntoon »

6/2009

 


5/2009 

 

Lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä 24/2009 vp uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi. Lausuntoon »

Lausunto ehdotuksesta asetuksen muutokseksi koskien kansallista liitettä eurooppalaiselle rakennesuunnittelu-standardille SFS-EN 1992-1-1 "Eurocode 2 - Betonirakenteiden suunnittelu, osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Lausuntoon »

 4/2009 Kannanotto vireillä olevaan aluehallinnon uudistushankkeeseen. Kannanottoon »
 4/2009 Lausunto ehdotuksesta Suomen rakentamis-määräyskokoelman osan A2 uusimisesta. Lausuntoon »
 3/2009 Lausunto kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta 2009-2011. Lausuntoon »
 03/2009

Lausunto ehdotuksesta muutoksiksi Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeisiin B4 Betonirakenteet.
Lausuntoon »

01/2009 Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaisen rakennesuunnittelustandardin muutokselle: SFS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 ”Eurocode 5 – Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt” Lausuntoon »
01/2009 Pelastuslain uudistaminen, lausunto kuulemistilaisuuteen väestönsuojien rakentamisen osalta. Lausuntoon »