Ajankohtaista

7.9.2018Avoimia työpaikkoja Turussa, Oulussa Lahdessa ja RaumallaLue lisää »22.8.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alleLue lisää »15.8.2018Uusia ohjekortteja maalämpöpumpuista ja talotekniikastaLue lisää »20.6.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmisLue lisää »27.4.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseenLue lisää »27.4.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja TampereellaLue lisää »

 

Lausunnot 2009

12/2009 


11/2009

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta pelastuslaiksi. Lausuntoon »

Lausunto kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportista. Lausuntoon »

8/2009 Lausunto kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten käyttöä koskevasta kokeilusta. Lausuntoon »
8/2009 Lausunto ehdotuksesta uudistetuiksi Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiksi  B9 ”Muottiharkkorakenteet”. Lausuntoon »

6/2009

 


5/2009 

 

Lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä 24/2009 vp uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi. Lausuntoon »

Lausunto ehdotuksesta asetuksen muutokseksi koskien kansallista liitettä eurooppalaiselle rakennesuunnittelu-standardille SFS-EN 1992-1-1 "Eurocode 2 - Betonirakenteiden suunnittelu, osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Lausuntoon »

 4/2009 Kannanotto vireillä olevaan aluehallinnon uudistushankkeeseen. Kannanottoon »
 4/2009 Lausunto ehdotuksesta Suomen rakentamis-määräyskokoelman osan A2 uusimisesta. Lausuntoon »
 3/2009 Lausunto kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta 2009-2011. Lausuntoon »
 03/2009

Lausunto ehdotuksesta muutoksiksi Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeisiin B4 Betonirakenteet.
Lausuntoon »

01/2009 Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi liitteeksi eurooppalaisen rakennesuunnittelustandardin muutokselle: SFS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 ”Eurocode 5 – Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt” Lausuntoon »
01/2009 Pelastuslain uudistaminen, lausunto kuulemistilaisuuteen väestönsuojien rakentamisen osalta. Lausuntoon »