Rakentajan ekolaskuri ohjaa kuluttajia ekotehokkaaseen rakentamiseen

RTY on tuottanut osana Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -hanketta www.rakentajanekolaskuri.fi verkkotyökalun ja tietopankin eko- ja energiatehokkaammasta pientalorakentamisesta sekä Fiksua asumista esitysmateriaalin rakennustarkastajien käyttöön asukasiltoihin ja muihin yleisötapahtumiin.  

Rakentajan ekolaskuri on epäkaupallinen ja riippumaton verkkosivusto, jolle on koottu kuluttajille ja rakentajille mahdollisimman monipuolista tietoa ja erilaisia näkökulmia ekologisesti kestävämmästä rakentamisesta. Polkuja hyvään lopputulokseen on useita, eikä yhtä totuutta ole. Sivuston tarkoitus on saada kuluttajat pohtimaan oman rakennushankkeensa valintoja ympäristönäkökulmasta. 

Sivuston sisältö: 

Rakentajan ekolaskuri "Light" auttaa kuluttajaa arvioimaan rakennushankkeensa eko- ja energiatehokkuutta. Kysymyksiin liittyy selventävä tietoteksti. Laskurin avulla voi myös tutkia erikseen pelkän tontin tai rakennuksen ominaisuuksia. Kahdella ensimmäisellä välilehdellä kerrotaan mitä on kestävä rakentaminen ja miksi se on tarpeellista. Monivalintakysymysten vastaamiseen kuluu aikaa 10–15 minuuttia. 

Rakentajan ekolaskuri "Pro" on edellistä perusteellisempi versio. Monivalinta kysymykset on linkitetty aihetta valaisevaan tietotekstiin. Vastaamiseen kuluu puolisen tuntia. 

Rakentajan ekorakentajan opas -osioon on koottu runsaasti tietoa eko- ja energiatehokkaasta rakentamisesta sekä näiden taustoista kuten rakentamisen ja asumisen vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Tietoa on pyritty esittämään mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Tietolähteet on linkitetty tekstin yhteyteen. 

Linkit ja vinkit -kohtaan on koottu huomattavan laaja linkkikirjasto ja kirjallisuusluettelo sivuston aihepiiristä. 

Fiksua asumista materiaalipaketti on suunnattu rakennustarkastajien käyttöön jaettavaksi asiakkaille. Maeriaali on ladattavissa allaolevista linkeistä ja siihen kuuluu: 

Fiksua asumista PDF-vihko, johon on koottu keskeisin tieto eko- ja energiatehokkaasta pintalorakentamisesta. Se noudattaa rakentajanekolaskurin light-version sisältöä. PDF-vihkosta voidaan levittää sähköisena tai tulostaa rakennusvalvontoihin jaettavaksi monisteiksi. 

Fiksua asumista kalvosarja on tarkoitettu rakennusvalvontojen asukasiltoihin ja muihin yleisötilaisuuksiin. Esityksestä on pitkä (37 diaa) ja lyhyt (22 diaa) versio. Kalvojen sisältö noudattaa Rakentajan ekolaskurin light-version ja Fiksua asumista -PDF-vihkon sisältöä. Pidemmässä versiossa on esitelty uusiustuvia energiamuotoja perusteellisemmin. 

Fiksua asumista pitkä versio PDF-vihkona

Fiksua asumista pitkän version taustateksti 

Fiksua asumista lyhyt versio PDF-vihkona

Fiksua asumista lyhyen version taustateksti 

Esitykset ovat vapaasti käytettävissä ja sovellettavissa. 

Rakentajan ekolaskuri mainos -PDF on tarkoitettu jaettavaksi tulostettuna rakennusvalvonnoissa sekä sähköisessä muodossa. 

Rakentajan ekolaskurin ja Fiksua asumista -materiaalin on toteuttanut arkkit.yo. Pekka Hänninen osana Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -hanketta, joka kuuluu Motivan koordinoimaan ja Sitran ja TEMin rahoittamaan Kuluttajien energianeuvontaan. Laskurin taustatyöhön on osallistunut huomattava joukko asiantuntijoita, ja laskurin pisteytys on syntynyt laajan joukon painotusten keskiarvona. Laskurin tekninen toteutus on Amfibi ky:n. 

Lisätietoja antaa Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -hankeen projektipäällikkö Pekka Hänninen p. 040 747 2578 tai pekka.hanninen@iah.fi