Pientalotyöryhmä

pientalo_lj.jpg

Rakennustarkastusyhdistys RTY:n ja Pientaloteollisuus PTT ry:n pientalotyöryhmän puheenjohtajana toimii PTT:n johtaja Kimmo Rautiainen, jäseninä Markku Hienonen Oulusta, Reima Ojala Turusta, Mervi Abell Helsingistä  ja Satu Kangas-Kuitinen Ilmajoelta RTY:n edustajina. 

Pientalotyöryhmä sai lokakuussa 2015 valmiiksi Pientalon paloturvallisuuskortin. Kortin sisältö on laadittu Oulun rakennusvalvonnassa yhteistyössä PTT:n jäsenyritysten kanssa.

Työryhmä on lisäksi julkaissut  kaksi  tulkintakorttia:

Lue RY Rakennettu Ympäristö -lehden numerossa 3/2015 julkaistu työryhmän puheenjohtaja Ulla Poutasen artikkeli: Pientalokortit syntyivät yhteistyössä »

Lue Pientaloteollisuus PTT:n uutiskirjeessä 3/2014 julkaistu puheenjohtaja Ulla Poutasen haastattelu: Rakentamismääräysten tulkinta yhtenäiseksi koko maahan »

Vuonna 2012 uudistetun pientalotyöryhmän toiminta lähti liikkeelle aiemmin tehdyn työn arvioinnilla siten, ettei aiemmin tehty mene hukkaan. Jatkossa yhteistyöllä avataan kipupisteitä pientalon rakennuttamisprosessissa. Pientalorakennuttajan kannalta talon rakentamisen tulisi sujua ongelmitta. Edelleen työryhmä priorisoi käydyn keskustelun ja aiemmin tehdyn työn pohjalta asiat, joihin se myös paneutuu. Tavoitteena on saada rakennushankkeeseen ajoissa pientalorakennuttajan tueksi asiantuntijat eli suunnittelijat. Pientalon rakentamisprosessin valtakunnallista yhdenmukaisuutta on kehitettävä.

Ryhmä on pohtinut talotehtaiden ja talomyyjien roolia. Olisiko pientalorakennuttajille saatavilla talotehtaista riippumattomia rakennusalaa tuntevia asiantuntijoita, jotka veisivät hanketta eteenpäin ns. projektipäällikkönä ja talokauppoja tehtäisiin vasta, kun pientalorakennuttajalla on käytettävissään pääsuunnittelija, oma asiantuntija. Näin Oulun RTY-päivilläkin esille noussut tarve panostaa ammattitaitoon heti hankkeen alussa voisi olla ratkaistavissa.

Talopakettihankkeissa tulisi myös olla selkeä toimintamalli talotehtaalla tehdyn työn tarkastamisesta ja dokumentoinnista siten, että tehtaan laadunvarmistusta voidaan aina pitää luotettavana. Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen on osa tätä talotehtaan laadunvarmistusta.

Rakennusvalvontojen poikkeavat tulkinnat säädöksistä aiheuttavat päänvaivaa niin pientalorakennuttajille, suunnittelijoille kuin talopakettitoimittajille. Tulkintojen yhtenäistämistä on tehty eri alueellisissa rakennusvalvonnoissa. Valtakunnallisesti yhtenäiset tulkinnat, pääpiirteissään yhdenmukainen lupakäsittely ja rakennustöiden aikainen valvonta helpottaisi pientalotoimittajien ja suunnittelijoiden työtä. Tavoitteena tietenkin myös lyhentää lupakäsittelyssä kuluvaa aikaa.

Pientalotyöryhmä teki toukokuussa 2014 virtuaalitehdaskierroksen, jonka kohteena olivat TaloTalo-konseptin tilat Vantaan Petikossa sekä sekä Kastelli-talojen rakenteilla oleva pientalo Espoon Rastaalassa. Tutustu työryhmän puheenjohtaja Ulla Poutasen laatimaan matkaraporttiin » 

Edellinen tutustumiskäynti tehtiin toukokuun 2013 lopussa kahteen valmistalotehtaaseen, Pohjolan Design-talo Oy:n tehtaaseen Nivalassa sekä Omatalo Oy:n tehtaaseen Sonkajärvellä.
Tutustu Ulla Poutasen laatimaan matkaraporttiin » 

Lisätietoja: Pientaloteollisuus PTT:n johtaja Kimmo Rautiainen
Puh. 040 038 1444, etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi