Lausunnot 2012

 

Vireillä olevat lausunnot:

12/2012   

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankayttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnoksista koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia.
Lausuntoaika päättyy 18.1.2013
Valmistelija Lauri Jääskeläinen.
Lausuntopyyntöön »

Annnetut lausunnot:

12/2012  

    

 

11/2012

 


Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tarkastusvaliokunnan tilaamasta rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskevasta tutkimuksesta. 
Lausuntoon »

Lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ynnä muusta.
Lausuntoon »

9/2012

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä.
Lausuntoon »

 8/2012  

Lausunto Rakennustuoteteollisuus RTT ry:lle standardiehdotuksesta SFS 7xxx Liimapuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot. Lausuntoon »

 7/2012  

Lausunto esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä.
Lausuntoon »

3/2012

Lausunto Rakennustietosäätiö RTS:lle hissiselostuksen laatimisohjeesta.
Lausuntoon »

 4/2012   Lausunto ympäristöministeriölle tuulivoimarakentamisen oppaan luonnoksesta. Lausuntoon »

 5/2012  

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tuotehyväksyntälaiksi. Lausuntoon » 

Helsingin rakennusvalvontaviraston samasta esitysluonoksesta antama
lausunto »

  6/2012

Lausunto ympäristöministeriölle esitysluonnoksesta laeiksi rakennuksen enrgiatodistuksesta ynnä muusta. Lausuntoon »