Ajankohtaista

7.9.2018Avoimia työpaikkoja Turussa, Oulussa Lahdessa ja RaumallaLue lisää »22.8.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alleLue lisää »15.8.2018Uusia ohjekortteja maalämpöpumpuista ja talotekniikastaLue lisää »20.6.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmisLue lisää »27.4.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseenLue lisää »27.4.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja TampereellaLue lisää »

Avoimia työpaikkoja

turku_logo.jpg

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on avoinna seuraavat työpaikat:

Rakennustarkastaja (yksikön päällikkö)

Rakennustarkastaja toimii kaupunkiympäristötoimialan luvat ja valvonta -palvelualueen rakennusvalvonnan yksikön esimiehenä, jonka tehtävänä on yksikön toiminnan ja talouden tuloksellinen johtaminen ja kehittäminen sekä valvonta ja raportointi. Yksikköön kuuluu lupa- ja tarkastuspalveluiden henkilökunta.

Tehtävänä on myös toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennustarkastajana sekä rakennus- ja lupalautakunnassa esittelijänä yksikköään koskevissa asioissa. Työhön kuuluu myös rakennusvalvontaviranomaisen toiminnan edistäminen ja kehittäminen.

Lue lisää ja hae paikkaa (Kuntarekry) »

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuspäällikön tehtäviin kuuluu rakennustyönaikaisen valvonnan kehittäminen ja koordinointi, rakennusvalvonnan tarkastuspalveluiden esimiestehtävät, erityissuunnitelmien käsittely sekä työmaakatselmukset.

Lue lisää ja hae paikkaa (Kuntarekry) »

Lupapäällikkö

Tehtäviin kuuluu Kaupunkiympäristötoimialan Luvat ja valvonta-palvelualueen rakennusvalvonnan yksikön lupa-palveluiden kehittäminen ja koordinointi. Lupapäällikkö toimii lupapalveluiden henkilökunnan (9 henkilöä) työnjohdollisena esimiehenä. Tehtäviin kuuluu myös rakentamiseen liittyvien lupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely ja valmistelu sekä lupapäätösten tekeminen. Asiakaspalvelu, rakennusvalvonnan asiakkaiden neuvonta ja ohjaus.

Lue lisää ja hae paikkaa (Kuntarekry) »

Kaikissa kolmessa tehtävässä hakuaika päättyy 27.9.2018. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oulunkaupunki_kuntarekry_1.jpg

Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa on haettavana

KAUPUNGINARKKITEHDIN vakinainen virka.

Työavain: OUL-05-29-18
Hakuaika päättyy: 15.10.2018 klo 16.00
Palkka: Tehtäväkohtainen palkka 4811,69/kk

Kaupunginarkkitehdin tehtävänä on johtaa Oulun kaupunkikuvan valvontaa ja vastata kaupunkikuvatyöryhmän toiminnasta, ohjata kaupunkikuvallisesti merkittävien rakennushankkeiden suunnittelua ja lupavalmistelua sekä osallistua toimialansa ajankohtaisten projektien, hankkeiden ja kilpailujen työskentelyyn.

Kaupunginarkkitehti kehittää rakennusvalvonnan arkkitehtisuunnittelun ohjauksen työtapoja ja menettelyjä, tulkitsee arkkitehtisuunnittelua koskevia rakentamismääräyksiä sekä luvan myöntämisen edellytyksiä. Tehtävään kuuluu myös rakennuttajien ja suunnittelijoiden kouluttaminen arkkitehtisuunnitteluun liittyvissä aiheissa sekä kaupunkikuvakysymyksistä tiedottaminen. Kaupunginarkkitehti toimii rakennusvalvonnan lupavalmistelun päällikkönä ja lupavalmistelijoiden esimiehenä.

Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto. Lisäksi edellytetään käytännön kokemusta uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelutehtävissä sekä vahvaa osaamista kestävästä ja ympäristövastuullisesta rakentamisesta. Viran hoitaminen edellyttää myös laaja-alaista näkemystä ja innovatiivisuutta tulevaisuuden rakentamisesta.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja, johtamiskokemusta ja kokemusta koulutustoiminnasta. Ansioituneisuus arkkitehtisuunnittelussa, vuorovaikutus- ja organisointitaidot sekä rakennusvalvontatyön tuntemus katsotaan eduksi.Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa viroissa kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Torikatu 10 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7864/2018. Hakemukset on toimitettava 15.10.2018 klo 16.00 mennessä.

Organisaation kuvaus

Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 500 henkilön työpaikka ja Tampereen pohjoispuolisen Suomen suurin työnantaja.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä, p. 044 703 2721 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lahti_kuntarekry_copy.jpg

Lahden kaupungin rakennusvalvonnan yksikössä työskentelee 15 rakennusalan ammattilaista hyvällä asenteella. Tule mukaan varmistamaan rakentamisen hyvää laatua Lahdessa!

Haemme joukkoomme uusia osaajia toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin

Rakennustarkastajaa

Rakennustarkastajana vastaat rakennustyönaikaisesta ja jatkuvasta valvonnasta sekä rakennusteknisistä laatu- ja kehittämistoimenpiteistä Lahden rakennusvalvonnassa. Tehtävässäsi olet valvontainsinöörien esimies. Tehtäviisi kuuluvat myös erilaiset lupapäätökset ja hyväksynnät sekä rakennustyön valvontaan liittyvät katselmukset ja tarkastukset sekä rakennusvalvontaviranomaisen viranhaltijoille delegoimat tehtävät.
Lue lisää ja hae paikkaa »

Valvontainsinööriä

Valvontainsinöörinä vastaat itsenäisesti rakennustyönaikaisesta ja jatkuvasta valvonnasta aluejaon mukaisesti Lahden rakennusvalvonnassa. Johdat aloitus- ja seurantakokouksia sekä vaihe- ja loppukatselmuksia maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetusten edellyttämässä laajuudessa. Osana tehtäviäsi ovat rakennesuunnitelmien vastaanottaminen sekä vastaavien työnjohtajien hakemusten käsittely ja erityissuunnittelijoiden hyväksyminen. Neuvot ja ohjaat aktiivisesti rakennuttajia, rakentajia sekä suunnittelijoita rakennushankkeen eri vaiheissa. Tuet vastuualueesi lupakäsittelijää työssään. Esimiehenäsi toimii rakennustarkastaja.
Lue lisää ja hae paikkaa »

LVI-insinööriä 

Rakennusvalvonnan toisena LVI-insinöörinä tehtäväsi koostuvat pääosin rakennushankkeisiin liittyvien ilmanvaihto- ja vesi- ja viemärisuunnitelmien ja asennusten viranomaistarkastuksista. Tehtävääsi kuuluvat myös hankkeisiin liittyvä suunnittelijoiden ja työnjohtajien hyväksyntä, neuvonta ja ohjaaminen. Johdat kohteisiin liittyvät kokoukset ja osallistut sidosryhmätyöskentelyyn. LVI-insinööri avustaa myös rakennusvalvonnan muuta henkilöstöä osaamisalueellaan.
Lue lisää ja hae paikkaa »

Tietopalvelusihteeriä

Tietopalvelusihteerinä työskentelet Lahden kaupungin ja Kärkölän (vuoden 2018 loppuun) rakennusvalvonnan rakennuslupiin liittyvässä tietopalvelussa. Vastaat keskeneräisten rakennusten rekisterin ylläpidosta, asiakaspalvelusta ja arkistointiin liittyvistä tehtävistä (sähköinen- ja paperiarkisto). Olet Arska-palvelun Lahden kaupungin tarjoama rakennuspiirustusten myyntipalvelu) yhteyshenkilö. Palvelun sisällöstä vastaa Lahden rakennusvalvonta, palvelua ylläpitää Sito. Lisäksi tehtäviisi kuuluu tilastointi ja raportointia sekä vastuualueen asioista tiedottamista.
Lue lisää ja hae paikkaa »

Kaupunkikuva-arkkitehtia

Kaupunkikuva-arkkitehtinä pääset vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen viihtyisäksi ja houkuttelevaksi asuinympäristöksi. Tehtävänäsi on toimia rakennusvalvonnan lupakäsittelijänä ja kaupunkikuva-asiantuntijana maankäytön ja kunnallistekniikan aluehankkeissa. Olet kaupunkikuvaneuvottelukunnan sihteeri ja jäsen. Vastaat kaupunkitilaan liittyvästä neuvonnasta ja rakentamisen ohjauksesta ja toimit rakennusvalvonnan yhteyshenkilönä maankäytössä kehitettävään kaupunkimalliin liittyvissä kysymyksissä.
Lue lisää ja hae paikkaa »

Tarkat tehtäväkuvaukset www.kuntarekry.fi, (työavaimet 195920, 195921, 186918, 186320 ja 185865).

Hakemukset toimitetaan kuntarekry.fi-palvelun kautta 28.9.2018 klo 15 mennessä, paitsi rakennustarkastaja 30.10.2019 klo 15 mennessä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rauma_kuntarekry_1.gif

Rauman kaupungin tekninen toimiala, kiinteistö- ja ympäristöpalvelut/rakennusvalvonta hakee

TARKASTUSINSINÖÖRIÄ (vakinainen)

Tarkastusinsinööri huolehtii rakennusvalvonnalle kuuluvista rakennesuunnitelmien tarkastuksista ja rakennekatselmuksista, hyväksyy työmaiden vastaavat työjohtajat sekä suorittaa muita rakennusvalvonnan tehtäviä.
Lue lisää ja hae tehtävää »

APULAISRAKENNUSTARKASTAJAA (vakinainen)

Apulaisrakennustarkastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluu rakennuslupahakemusten ja muiden hallinnonalaan kuuluvien asioiden käsittely ja rakentamisen aikainen valvonta.
Lue lisää ja hae tehtävää »


Hakuaika tehtäviin on 16.9.-8.10.2018 klo 16.00 saakka.

Lisätietoja tehtävistä antaa: Timo Heinilä, puh. 044 534 1953
Hakuohjeet: rauma.fi/rekry

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voit lähettää työpaikkailmoituksen sara.keravuori@rty.inet.fi.