Avoimia työpaikkoja

espoo_rekry_verkkokuvat_ilme_2021_kuntarekryfi_810x275_002.1600x0.png
Haluatko olla näköalapaikalla vaikuttamassa voimakkaasti kehittyvän, viihtyisän ja kestävän Espoon rakentumiseen?

Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus hakee

Rakennuslupapäällikköä

Rakennuslupapäällikkönä toimit Rakentamisen luvat -palveluyksikön esihenkilönä ja vastaat palveluyksikön toiminnasta. Vastaat mm. lupakäsittelyn organisoinnista, ohjauksesta ja kehittämisestä. Toimit asiantuntijana ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksissa ja merkittävien rakennushankkeiden ennakko-ohjauksessa ja kaupunkikuvallisessa ohjauksessa. Rakennuslupapäällikkönä toimit maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennustarkastajana ja edustat rakennusvalvontaa mm. erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Rakennuslupapäällikön tehtävä vapautuu täytettäväksi nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Kyseessä on vakituinen virka.

Kelpoisuusvaatimukset: yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa suoritettu arkkitehdin tutkinto.

Tehtävässä edellytetään vahvaa kokemusta talonrakentamisen suunnitteluun liittyvistä tehtävistä tai rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme esimiesosaamista, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä avoimuutta hyödyntää uusia toimintamalleja ja digitaalisia työkaluja. Luemme eduksi kotimaisten kielten lisäksi englannin kielen taidon.

Lue lisää ja hae tehtävää (Kuntarekry) »

Hakuaika päättyy 14.2.2022 klo 15.45.

Tehtävästä lisätietoja antaa:
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Pasi Timo, 040 507 3784, pasi.timo@espoo.fi
puhelimitse tavoitettavissa parhaiten
22.2.2022 klo 8-9
3.2.2022 klo 8-9
9.2.2022 klo 15-16
10.2.2022 klo 15-16

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tehtävänä on huolehtia ympäristön- ja luonnonsuojelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä ympäristöterveydenhuollosta. Keskus vastaa omalta osaltaan siitä, että Espoossa on viihtyisä, toimiva, ekologisesti kestävä sekä terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö. Olemme osa Kaupunkiympäristön toimialaa. Monialainen työyhteisömme koostuu yli sadasta alan ammattilaisesta. Teemme yhteistyötä kaupungin eri toimialojen, asukkaiden ja muiden kumppanien kanssa.


-------------------------------------------------------------------------------

Tampere_reksty_isompi_2.jpg

Rakennusvalvonta on osa kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmää. Tehtävämme on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä. Käsittelemme rakentamiseen liittyvät luvat, teemme lupiin liittyvät tarkastukset ja annamme ohjeita rakentajille. Työyhteisömme on rento ja työskentelyilmapiiri kehittämismyönteinen.

Tampereen rakennusvalvonta hakee

Kahta tarkastusinsinööriä

vakinaiseen virkasuhteeseen. Aloitus tehtävissä on sopimuksen mukaan.

Tarkastusinsinööri huolehtii laissa ja asetuksissa sekä muissa säädöksissä rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä ohjauksesta ja neuvonnasta. Tehtäviin kuuluu rakennetun ympäristön valvontaa sekä lupaehtoihin sisältyvien katselmusten ja tarkastusten tekemistä, erityissuunnitelmien virallistamista ja työnjohtajien hyväksymistä. Tehtävässä onnistuneesti suoriutuminen edellyttää perehtyneisyyttä rakentamisen prosesseihin ja niitä ohjaavaan lainsäädäntöön.

Menestyäksesi tässä tehtävässä eduksi on analyyttinen työote, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvät koordinointitaidot. Tietomallien hyödyntäminen työtehtävissä on sinulle sujuvaa. Omaat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja sinulla on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.

Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi talonrakentamisen opintosuunnalla suoritettu insinöörin tai insinööri (amk) tutkinto.

Lue lisää ja hae tehtävää (Kuntarekry) »

Hakuaika päättyy 31.03.2022.

Lisätietoja tehtävästä antavat rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen, puh. 041 730 5909 sekä rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman, puh. 040 806 2050. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

-----------------------------------------------------------------------------------

01_joensuu_vaaka_sininen_rgb.1600x0.png

Tule meille töihin, huipputyyppejä tarvitaan aina lisää!

Nyt meille haetaan

Lupa-arkkitehtia

Tehtävä tulee painottumaan rakennuslupakäsittelyyn ja kaupunkikuvallisiin asioihin. Lisäksi tehtävään tulee sisältymään ohjausta ja neuvontaa erityisesti kaavan toteutukseen liittyvissä asioissa.

Kelpoisuusehtona tehtävään on arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto. Edellytämme hyviä tietoteknisiä taitoja, yhteistyökykyä sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kokemus rakennussuunnittelusta tai rakennusvalvontatehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan. Tehtävä täytetään 1.5.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lue lisää ja hae tehtävää (Kuntarekry) »

Hakuaika päättyy 14.2.2022 klo 15.00.

Lisätietoja tehtävistä antaa virka-aikana rakennustarkastaja Jukka Hyttinen puh. 050 33 26 295, sähköposti: jukka.hyttinen@joensuu.fi.

Yli 90 % työntekijöistämme on työtyytyväisyyskyselyn mukaan sitä mieltä, että Joensuun kaupungilla on kivaa olla töissä! Vastuullisen ja rennon työmme on henkilöstömme lisäksi huomannut myös STM, Sitra ja Työterveyslaitos - saimme heidän myöntämän työelämänkehittämispalkinnon vuonna 2017.

Joensuun kaupungilla on noin 2 800 työntekijää muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kaupunkiympäristön toimialoilla.

-----------------------------------------------------------------------------------

tuusula-logo.png

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

Tuusula on kasvava kunta Keski-Uudellamaalla pääkaupunkiseudun kainalossa. Rakentaminen Tuusulassa on vilkasta ja palvelutason takaamiseksi haemme rakennusvalvontaan

Rakennustarkastajaa

Tuusulan kunta on perustanut uuden rakennustarkastajan viran rakennusvalvonnan palvelualueelle. Haemme vakituiseen virkasuhteeseen rakennusvalvonnan lupavalmistelijaa nimikkeellä rakennustarkastaja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai MRA 108 §:n mukainen hyväksyttävä rakennusalan tutkinto sekä asetuksen mukainen riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Tehtävän sisältö huomioiden esimerkiksi arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto sekä kokemus rakennusten suunnittelusta tai rakennusvalvontatehtävistä vastaa vaatimuksia. Arvostamme tehtävässä muun muassa suunnittelukokemusta ja kykyä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia. Toivomme sinulta myös aktiivista ja asiakasmyönteistä työskentelyotetta sekä yhteistyökykyä paitsi rakennusalan ammattilaisten myös kertarakentajien ja kuntalaisten kanssa. Kokemus tietomallipohjaisesta suunnittelusta luetaan myös eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Lisätietoja tehtävästä saa johtavalta rakennustarkastajalta Johanna Aholta puh. 0403143592, johanna.aho@tuusula.fi tai rakennustarkastajalta Lasse Ketojalta puh. 0403143597, lasse.ketoja@tuusula.fi 

Lue lisää tehtävästä ja jätä hakemus ansioluetteloineen sähköisesti osoitteessa  www.tuusula.fi/tyopaikat

Hakuaika päättyy: 30.01.2022 klo 23:59.

Lisätietoja tehtävästä saa johtavalta rakennustarkastajalta Johanna Aholta puh. 0403143592, johanna.aho@tuusula.fi tai rakennustarkastajalta Lasse Ketojalta puh. 0403143597, lasse.ketoja@tuusula.fi 

------------------------------------------------------------------------------------------

Voit lähettää työpaikkailmoituksen sara.keravuori@rty.inet.fi 
Työpaikkailmoituksen julkaisemisesta veloitamme 300 €/ilmoitus (alv. 0 %). Lähetämme kaikille RTY:n jäsenille erillisen tiedotteen aina, kun uusi työpaikkailmoitus on julkaistu.