Ajankohtaista

7.9.2018Avoimia työpaikkoja Turussa, Oulussa Lahdessa ja RaumallaLue lisää »22.8.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alleLue lisää »15.8.2018Uusia ohjekortteja maalämpöpumpuista ja talotekniikastaLue lisää »20.6.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmisLue lisää »27.4.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseenLue lisää »27.4.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja TampereellaLue lisää »

Lausunnot 2013

 

Annetut lausunnot:

12/2013

Lausunto Suomen ympäristökeskukselle opasluonnoksesta alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisestä.

Lausuntoon »

10/2013  

Lausunto SFS-Standardisoinnille ehdotuksesta INSTA 900-1:2013 Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto.

Lausuntoon »

 9/2013   

Lausunto Rakennustietosäätiö RTS:lle ohje-ehdotuksesta osastoivissa rakennusosissa olevista osastoivista ovista.

Lausuntoon »

8/2013

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportiksi.

Lausuntoon »

8/2013   

Lausunto ympäristöministeriölle esitykseksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) muuttamisesta.

Lausuntoon »

7/2013

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi, jatkovalmisteltu IX osa.

Lausuntoon »

6/2013    

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi.

Lausuntoon »

5/2013

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta asetukseksi kantavista rakenteista sekä luonnoksesta asetukseksi pohjarakenteista.

Lausuntoon »

3/2013    Lausunto Rakennustuoteteollisuus ry:lle ehdotuksesta kansallisen standardin uudeksi versioksi prSFS 7001:2013: Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Lausuntoon »

2/2013    

Lausunto Rakennustuoteteollisuus ry:lle luonnoksesta prSFS 5978:2012 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksen kantavia rakenneosia koskevat säännöt.

Lausuntoon »

1/2013    Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankayttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnoksista koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia.

Lausuntoon »