Ajankohtaista

13.12.2017Kouvolan rakennusvalvonta etsii lupa-insinööriä/ -arkkitehtiaLue lisää »4.12.2017Ilmoittaudu Rovaniemen RakennustarkastuspäivilleLue lisää »1.12.2017Uusi asetus edellyttää rakennushankkeelta kosteudenhallintaselvitystäLue lisää »28.11.2017Uusi asetus rakennuksen ääniympäristöstä parantaa avotoimistojen ja oppimistilojen akustiikkaaLue lisää »14.11.2017Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuuttaLue lisää »2.10.2017Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselleLue lisää »

Lausunnot 2013

 

Annetut lausunnot:

12/2013

Lausunto Suomen ympäristökeskukselle opasluonnoksesta alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisestä.

Lausuntoon »

10/2013  

Lausunto SFS-Standardisoinnille ehdotuksesta INSTA 900-1:2013 Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto.

Lausuntoon »

 9/2013   

Lausunto Rakennustietosäätiö RTS:lle ohje-ehdotuksesta osastoivissa rakennusosissa olevista osastoivista ovista.

Lausuntoon »

8/2013

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportiksi.

Lausuntoon »

8/2013   

Lausunto ympäristöministeriölle esitykseksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) muuttamisesta.

Lausuntoon »

7/2013

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi, jatkovalmisteltu IX osa.

Lausuntoon »

6/2013    

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi.

Lausuntoon »

5/2013

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta asetukseksi kantavista rakenteista sekä luonnoksesta asetukseksi pohjarakenteista.

Lausuntoon »

3/2013    Lausunto Rakennustuoteteollisuus ry:lle ehdotuksesta kansallisen standardin uudeksi versioksi prSFS 7001:2013: Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Lausuntoon »

2/2013    

Lausunto Rakennustuoteteollisuus ry:lle luonnoksesta prSFS 5978:2012 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksen kantavia rakenneosia koskevat säännöt.

Lausuntoon »

1/2013    Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankayttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnoksista koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia.

Lausuntoon »