Lausunnot 2014

Lausuntopyynnöt:

17.11.2014  

Rakennustuoteteollisuus RTT:
Lausuntopyyntö kansallisesta standardiehdotuksesta prSFS 7022:2014 Betoni. Standardin SFS-EN 206:2014 käyttö Suomessa. Lausuntoaika 30.1.2015 mennessä.
RTY:n vastuuhenkilö: Lauri Jääskeläinen

   

Annetut lausunnot:

15.12.2014  

Ympäristöministeriö:
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista.
Lausuntoon » 

2.12.2014   

Eduskunnan ympäristövaliokunta:
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 280/2014 vp)
Lausuntoon »
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta (HE 281/2014 vp)
Lausuntoon »

8.10.2014       Ympäristöministeriö:
Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta sekä luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta.
Lausuntoon »

11.8.2014  

Ympäristöministeriö:
Lausunto koskien ehdotusta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja seurannasta sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntoon»

 25.8.2014    

Ympäristöministeriö:

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
Lausuntoon »

22.8.2014     Ympäristöministeriö:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä luonnos ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta.
Lausuntoon »

16.5.2014 Ympäristöministeriö:

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksiksi koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä ympäristöministeriön asetuksiksi koskien suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa.
Lausuntoon »

17.3.2014    
Rakennustietosäätiö RTS:
Lausunto taidetta rakennushankkeen osana käsittelevästä RT- ja Infraohje-ehdotuksesta. 
Muutosehdotuksia sisältävä liite muutoin hyväksyttyyn ehdotukseen »