Ajankohtaista

13.12.2017Kouvolan rakennusvalvonta etsii lupa-insinööriä/ -arkkitehtiaLue lisää »4.12.2017Ilmoittaudu Rovaniemen RakennustarkastuspäivilleLue lisää »1.12.2017Uusi asetus edellyttää rakennushankkeelta kosteudenhallintaselvitystäLue lisää »28.11.2017Uusi asetus rakennuksen ääniympäristöstä parantaa avotoimistojen ja oppimistilojen akustiikkaaLue lisää »14.11.2017Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuuttaLue lisää »2.10.2017Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselleLue lisää »

Lausunnot 2014

Lausuntopyynnöt:

17.11.2014  

Rakennustuoteteollisuus RTT:
Lausuntopyyntö kansallisesta standardiehdotuksesta prSFS 7022:2014 Betoni. Standardin SFS-EN 206:2014 käyttö Suomessa. Lausuntoaika 30.1.2015 mennessä.
RTY:n vastuuhenkilö: Lauri Jääskeläinen

   

Annetut lausunnot:

15.12.2014  

Ympäristöministeriö:
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista.
Lausuntoon » 

2.12.2014   

Eduskunnan ympäristövaliokunta:
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 280/2014 vp)
Lausuntoon »
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta (HE 281/2014 vp)
Lausuntoon »

8.10.2014       Ympäristöministeriö:
Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta sekä luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta.
Lausuntoon »

11.8.2014  

Ympäristöministeriö:
Lausunto koskien ehdotusta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja seurannasta sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntoon»

 25.8.2014    

Ympäristöministeriö:

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
Lausuntoon »

22.8.2014     Ympäristöministeriö:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä luonnos ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta.
Lausuntoon »

16.5.2014 Ympäristöministeriö:

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksiksi koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä ympäristöministeriön asetuksiksi koskien suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa.
Lausuntoon »

17.3.2014    
Rakennustietosäätiö RTS:
Lausunto taidetta rakennushankkeen osana käsittelevästä RT- ja Infraohje-ehdotuksesta. 
Muutosehdotuksia sisältävä liite muutoin hyväksyttyyn ehdotukseen »