Koronavirustilanteeseen liittyvää tietoa ja soveltamisesimerkkejä rakennusvalvonnoilleJulkaistu 5.5.2020:
Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi.

Julkaistu 23.4.2020
FINVAC: SCANVAC:in vetoomus toimenpiteistä ilmavälitteisten tartuntatautien leviämisen torjumiseksi 
FINVAC: Olli Seppäsen blogi: Koronaviruksen leviämisen torjunnasta 

Julkaistu 14.4.2020 Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön ohje asuinrakennusten korjaushankkeisiin covid-19-epidemian aikana Olemme keränneet alle esimerkkejä toimintamalleiksi kuntien oman toiminnan tueksi.
- Ohjeet eivät ole virallisia, vaan ne on tarkoitettu tiedoksi siitä, miten tilannetta on eräissä kunnissa hoidettu.

Vantaan rakennusvalvonnan ohje etäkatselmuksista »  Ohje on ollut Topten-jakelussa ja muutamat muutkin kaupungit ovat ilmoittaneet toimivansa kutakuinkin samankaltaisesti. Ohjetta voidaan soveltaa kunkin kaupungin omien sähköisten järjestelmien ja käytäntöjen mukaan ja menettelyt sovitaan paikallisen valvontaa tekevän viranomaisen kanssa. 
Oulun rakennusvalvonnan käytännöistä poikkeusolojen aikana »

Koronatilat, esimerkkimalli »  
Tiedoksi esimerkkimalli: Koronatilojen paloturvallisuus ­-  tukea suunnitteluun väistötiloissa ja tilapäislaajennuksissa. 

Muuta tietoa:

Rakennusteollisuus RT:n viesti rakennusvalvonnoille »  
Rakennusteollisuus haluaa tuoda esiin huolensa rakennustarkastustoimen sujuvuudesta koronavirusepidemian aikana joissain kunnissa luvituksissa sekä katselmusten ja tarkastusten järjestämisessä ilmenneidenongelmien vuoksi. Topten-rakennusvalvontojen vastaus RT:n viestiin »
Toiminnan sujuvuuden varmistaminen on yhteinen huoli tänä erityisaikana. Me rakennusvalvonnat sopeutamme toimintaamme erityistilanteeseen siten, että rakennustoiminnan sujuvuus on mahdollisimman hyvää myös tänä poikkeusaikana

Topten-rakennusvalvonnat palvelevat myös koronavirusepidemian aikana
Lue lisää www.pksrava.fi »


Linkkejä lainsäädäntöön ja viranomaisten sivuille: 
YMn Koronasivu 
THL Koronasivu
Valtioneuvoston Koronasivu

Lakeja ja asetuksia: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus 
Tartuntatautilaki
Valmiuslaki
Puolustustilalaki (Huom! Ei nyt käytössä 24.3.2020)