Rakennusvalvonnan täydennyskoulutus syksyllä 2019Rakennusvalvonnan täydennyskoulutus -esite »

Lisätietoa koulutuksesta:
Tampereen ammattikorkeakoulu » 
OAMK »
Metropolia »

Rakennustarkastajien jatkokoulutuksen kilpailutus ja hankinta on tehty ja koulutuksen toteuttajaksi on valittu kolmen ammattikorkeakoulun konsortio, johon kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Helsingin Metropolia ja Oulun OAMK. Konsortion vastuutahona on TAMK, ja koulutuksen käytännön toteutuksen suunnittelussa  ovat mukana myös sekä Rakennustarkastusyhdistys RTY että koulutuksen päärahoittaja ympäristöministeriö. 

Koulutus tapahtuu pääosin kolmella paikkakunnalla, Tampereella, Helsingissä ja Oulussa ja aloitus on 22.10.2019 Tampereella. Lähipäivät (12+1) on jaettu kahden perättäisen päivän jaksoihin, mikä helpottaa pidemmästä matkasta tulevien osallistumista ja vähentää matkakuluja sekä myös parantaa verkostoitumismahdollisuutta ja osaltaan helpottaa ryhmätyönä suositeltujen lopputöiden tekemistä. 

Koulutus on korkeakoulutasoinen 20 op ryhmiteltynä 5 op:n kokonaisuuksiin ja se mahdollistaa rakennusvalvontojen henkilöstön osaamisen päivittämisen kattavasti eri aihealueilta, joita käsitellään rakennusvalvonnan näkökulmasta lähtien. Monilla rakennustarkastajilla on myös tarvetta ja halua päivittää omaa tutkintotasoaan. Koulutuksen opintopisteitä on yleensä silloin mahdollista hyödyntää tilanteesta riippuen joko täysimääräisesti tai osittain.

Tällä hetkellä on esillä sekä Suomessa että Euroopassa, että rakennustarkastajien pätevyydelle ja työn aikana kouluttautumiselle asetettaisiin tietyt nykyistä tarkennetummat vaatimukset, jotka paremmin vastaisivat koko ajan uusiutuvien säädösten ja muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Tähän koulutus omalta osaltaan myös auttaa merkittävästi. 

Kouluttajina toimivat kokeneiden paikallisten ammattikorkeakoulujen opettajien lisäksi rakennusvalvontasektorin, ympäristöministeriön ja yliopistojen ja yksityisen sektorin käsiteltävien aihealueiden kokeneet asiantuntijat, kuten esim. Lauri Jääskeläinen, Pasi Timo, Juha Vinha, Pertti Heikkinen, Petri Heino.   

Koulutuksen sisältö:

Rakennusvalvonnan säädökset ja prosessit, 5 op
Rakennusfysiikka, energiatalous ja korjausrakentaminen, 5 op
Puurakentaminen ja digitaaliset työkalut, 5 op
Kehitysprojektin laatiminen, 5 op. 
Koulutuksen lopputyöllä syvennetään rakennustarkastajan näkemystä omalla erityisosaamisalueella.