Ajankohtaista

20.3.2019RTY:lle uusi johtokunta vuosikokouksessa 13.3.2019Lue lisää »18.3.2019Virkoja auki Tuusulassa ja JyväskylässäLue lisää »23.1.2019Tervetuloa Vantaan Rakennustarkastuspäiville 13. - 15.3.2019!Lue lisää »10.1.2019Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaaLue lisää »15.10.2018Syyskoulutukset jalkautuvat maakuntiin - tervetuloa osallistumaan!Lue lisää »22.8.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alleLue lisää »

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettu

26.04.2018

Ympäristöministeriö on asettanut 25.4.2018 maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän.

Parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimii asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Ryhmässä on jäsen jokaisesta eduskunnassa edustetusta puolueesta. Parlamentaarinen seurantaryhmä ottaa kantaa uudistuksen päälinjauksiin, arvioi sen valmistelutyötä ja edistää uudistusta palvelevaa vuorovaikutusta etenkin poliittisten toimijoiden kesken. Parlamentaarisen seurantaryhmän varapuheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä.

Työryhmä valmistelee parlamentaarisen seurantaryhmän linjausten pohjalta ehdotuksen uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi. Työryhmä muun muassa sovittaa yhteen ja aikatauluttaa työn sekä vastaa vaikutusten arvioinnista. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtajana professori Ari Ekroos Aalto-yliopistosta. Professori Ekroosista tulee myös toukokuussa asetettavan sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja. Sidosryhmäfoorumin tehtävänä on varmistaa monipuolinen vuorovaikutus ja asiantuntemuksen saaminen uudistustyössä täyteen käyttöön.

Lakiuudistuksen tietopohjaa on kasvatettu useilla taustaselvityksillä ja -hankkeilla, verkkoaivoriihillä ja seminaareilla. Virkamiesvalmistelussa tuotettu tieto on nivottu keskustelupaperiksi, jonka luonnosta voi kommentoida 15.5. saakka.

Maankäyttö- ja rakennuslaki kattaa alueiden ja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön. Laki tuli voimaan 1.1.2000, ja sen voimassaolon aikana siihen on tehty lukuisia muutoksia. Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on peräti kaksi kolmasosaa lain runsaasta 300 pykälästä. Lain voimassaolon aikana sen toimivuudesta ja soveltamisesta on tehty lukuisia selvityksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyön arvioidaan valmistuvan ensi vaalikauden puoliväliin mennessä.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ylijohtaja Helena Säteri, p. 0295 250 281, etunimi.sukunimi@ym.fi

20.03.2019RTY:lle uusi johtokunta vuosikokouksessa 13.3.2019
18.03.2019Virkoja auki Tuusulassa ja Jyväskylässä
23.01.2019Tervetuloa Vantaan Rakennustarkastuspäiville 13. - 15.3.2019!
10.01.2019Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa
15.10.2018Syyskoulutukset jalkautuvat maakuntiin - tervetuloa osallistumaan!
22.08.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alle
15.08.2018Uusia ohjekortteja maalämpöpumpuista ja talotekniikasta
20.06.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmis
27.04.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseen
27.04.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja Tampereella

Siirry arkistoon »