Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmis

20.06.2018

Onnettomuustutkintakeskuksen turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevassa elämyspuistossa 15.3.2018 tapahtuneesta katon romahtamisesta on valmis. Onnettomuudessa vältyttiin henkilövahingoilta, vaikka aivan sortuma-alueen vieressä oli useita lapsia leikkimässä ja pelailemassa.

Onnettomuustutkintakeskus toistaa jo vuonna 2004 antamansa, sekä vuosina 2011 ja 2012 toistamansa suosituksen koskien rakennusvaurioille kehitettävää tietokantaa. Tämän lisäksi toistetaan vuonna 2007 annettu suositus kuntakohtaisten rakennusvalvontojen yhdistämisestä. 

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että rakennusalalle kehitetään ympäristöministeriön johdolla tietokanta, johon kerätään tietoa mahdollisimman monista rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kaikilla tulisi olla pääsy kyseiseen tietokantaan ja tiedoista tulisi laatia yhteenvetoja sopivin väliajoin.

Tornion onnettomuuden välittömänä syynä oli puupalkkeja kannattelevien kahden teräskengän pettäminen, johtuen pääosin huonosta hitsausliitoksesta. Suomessa on muitakin rakennuksia, joiden epäonnistunut suunnittelu ja toteutus mahdollistavat suuren onnettomuuden vaaran. Ainoa vastaus ongelmaan on rakenteiden tarkastaminen ja korjaaminen, vaikka sekään ei ole ratkaisuna aukoton. Osaaminen ja tietoisuus kehittyvät havaittujen vaurioiden myötä, mutta tiedot vaurioista ja ongelmien ratkaisumalleista leviävät nykyisellään huonosti. 

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että ympäristöministeriön tulisi ryhtyä toimenpiteisiin kuntakohtaisten rakennusvalvontojen yhdistämiseksi suuremmiksi kokonaisuuksiksi siten, että kullakin alueellisella rakennusvalvonnalla olisi riittävä erityisosaaminen erilaisten rakennusten ja rakenteiden valvontaan ja seurantaan.Tutkitussa tapauksessa kunnan rakennusvalvonta oli perustellusti vaatinut kantavien rakenteiden tarkastuksia, koska vanhoja tehdasrakennuksia oltiin muuttamassa kokoontumistilakäyttöön. Vaatimuksia jouduttiin tehostamaan uhkasakolla. Rakennus oli käytössä, vaikka osa käyttöönoton edellytyksinä olleista toimenpiteistä oli edelleen tekemättä. Myös loppukatselmus puuttui. Suuremmat ja yksittäisestä kunnasta riippumattomat rakennusvalvonnat antaisivat viranomaiselle paremmat mahdollisuudet huolehtia sujuvalla ja turvallisuuden varmistavalla tavalla erityisesti tavallisesta poikkeavista rakennus- ja muutoshankkeista. Osaamista ja voimaa vaatimusten esittämiseen tarvitaan myös rakennuksen käytön aikaisten tarkastusten valvonnassa. 

Tutkintaselostus: https://bit.ly/2JHYz95

18.06.2019Uusia ja päivitettyjä Topten-kortteja
13.06.2019Oulun rakennusvalvonta etsii lupapäällikköä
28.05.2019Rakennustarkastajien jatkokoulutus alkaa syksyllä 2019
02.04.2019RTY:n kannanotto MRL:n kokonaisuudistukseen
20.03.2019RTY:lle uusi johtokunta vuosikokouksessa 13.3.2019
23.01.2019Tervetuloa Vantaan Rakennustarkastuspäiville 13. - 15.3.2019!
10.01.2019Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa
15.10.2018Syyskoulutukset jalkautuvat maakuntiin - tervetuloa osallistumaan!
22.08.2018Rakennustyömaiden kosteudenhallinta suurennuslasin alle
15.08.2018Uusia ohjekortteja maalämpöpumpuista ja talotekniikasta

Siirry arkistoon »