FISEltä kymmenen tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää virhekorttia

09.12.2019

FISEssä saatiin valmiiksi virhepankkihanke, jossa tuotettiin kymmenen tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää virhekorttia.
Neljä tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää virhekorttia julkaistiin toukokuussa. Sarja täydentyi joulukuun alussa kuudella kortilla:
RVP-T-PA-84 Savupiipun liitoskohdan tiivistäminen palava-aineisella materiaalilla
RVP-T-PA-85 Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys
RVP-T-PA-86 Koteloidun, paikalla metallista rakennetun savupiipun virheellinen asennus
RVP-T-PA/RF-87 Savupiipun virheellinen asennus hirsitalossa
RVP-T-PA-88 Savupiipun läpiviennin virheellinen toteutus yläpohjan eristämisen yhteydessä
RVP-T-PA-89 Paikalla muurattuun savupiippuun kiinni rakennetut kalusteet

Kortit löytyvät FISEn verkkosivuilta osoitteesta: https://fise.fi/rakennusvirhepankki/virhekortisto/

Kortin tunnus kertoo kortin erityisalan (PA = palo, RF= rakennusfysiikka) ja vaiheen, jossa ongelma pääasiallisesti aiheutettiin (T= toteutus). Korttien taustalla olevissa tapauksissa ongelmat havaittiin onneksi ajoissa ennen kuin mittavia henkilövahinkoja tai taloudellisia menetyksiä ehti tapahtumaan.
Kymmenen virhekortin kokonaisuus laajentaa rakennusvirhepankkia paloturvallisuuden
ongelmatilanteisiin. Korttien aiheet kerättiin sidosryhmiltä ja oli hienoa nähdä, että tiedon avoin jakaminen ja siten ongelmien ennaltaehkäiseminen koettiin erittäin tarpeelliseksi. Kerätyistä aiheista pystyttiin toteuttamaan tässä hankkeessa vain murto-osa. Tavoitteena on jatkaa työtä ensi vuonna.
Hankkeessa oli mukana asiantuntijoita Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalvelusta, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:stä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:stä, Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:stä, Nuohousalan Keskusliitosta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:sta, Fenniasta, Industria Oy:stä ja Ramboll Finland Oy:stä. Hanketta rahoitti Palosuojelurahasto.
Hanke osoitti, että paloturvallisuuden puolella on tällaiselle toiminnalle selkeä kysyntä ja
virhekorttien kriteerit täyttäviä tapauksia ilmenee edelleen. Nyt päättyneessä hankkeessa pyrittiin keskittymään virhetilanteisiin, joilla oli paloturvallisuuden kannalta suurin merkitys niiden yleisyyden tai vahingon laajuuden takia. Vuodelle 2020 haetaan jatkorahoitusta, jotta voidaan jatkaa savupiippuja ja tulisijoja koskevien virhekorttien laadintaa nyt hyväksi havaitun toimintatavan mukaisesti.
FISE Oy:n virhekortit ovat keskeisessä roolissa myös RTT ry:n valistus- ja neuvontahankkeessa ”Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä”. Se sisältämät roadshowseminaarit toteutetaan ensi vuonna viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Hankkeen tavoitteena on löytää hyviä toimintatapoja parantaa alan paloturvallisuutta todellisten riskitilanteiden avulla. Hankkeen päärahoittajana on Palosuojelurahasto.
FISEn rakennusvirhepankissa on tällä hetkellä yhteensä 77 virhekorttia. Tavoitteena on julkaista toisen virhepankkihankkeen tuloksena viisi korttia vielä tänä vuonna.
30.03.2020Pirkkalan kunta hakee lupainsinööriä
19.03.2020Porin Rakennustarkastuspäivät 16. - 18.9.2020
13.03.2020RAKENNUSTARKASTUSPÄIVÄT SIIRRETTY SYYSKUULLE
06.02.2020Tapani Mäkikyrö Oulun yliopiston kunniatohtoriksi
07.01.2020Rakennusvalvonnan täydennyskoulutuksen koulutus- ja verkostoitumispäivät Tampereella 11.-12.2.2020
06.01.2020TRY:n seminaari Teräsrakenteiden toiminnallisesta palomitoituksesta
21.12.2019Joulutervehdys
09.12.2019FISEltä kymmenen tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää virhekorttia
25.11.2019Ympäristöministeriön maankäyttöpäätöksen-hankkeen kyselyt ja tilaisuudet
15.11.2019Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Siirry arkistoon »