Rakennusvirhepankissa viisi uutta virhekorttia

20.05.2020

FISEn rakennusvirhepankissa julkaistiin viisi uutta virhekorttia.

Tutustu kortteihin osoitteessa https://fise.fi/rakennusvirhepankki/virhekortisto/.

Uudet virhekortit ovat:

RVP-S/T-PA-90 Väärin toteutetut palokatkojen korjaustyöt

RVP-S/T-RF-91 Ohutrappauksen alareunan virheellinen toteutus

RVP-S/T-RF-92 Ulkoseinän alaosan kosteusvaurio

RVP-T-RF-93 Betonilattiarakenteen päällystettävyyden arvioinnissa tehdyt virheet

RVP-S/T-TE-94 Hauras hitsiliitos

Kolme korttia käsittelee rakennusfysiikkaa, yksi palokatkoja ja yksi kantavien teräsrakenteiden hitsiliitoksia. Kortit laadittiin aiempaa laajempina ongelmien taustalla olevien ilmiöiden ympärille. Esimerkiksi hauraita hitsiliitoksia käsittelevä kortti kertoo useasta rakennussortumaan johtaneesta hitsiliitoksen pettämisestä, joissa kaikissa oli taustalla sama ilmiö: hitsiliitos petti sauman pituussuuntaan nähden kohtisuoran momentti- ja vetokestävyyden ylittymisen seurauksena.

Rakennusfysiikka-aiheisissa korteissa kerrotaan liiallisen kosteuden aiheuttamista ongelmista ohutrapatussa julkisivussa, puurunkoisessa ulkoseinässä ja alapohjassa. Ongelmien kuvauksista voi päätellä, että taustalla on ollut useita eri osatekijöitä. Tähänkin pätee sanonta ”pienistä puroista muodostuu isoja virtoja”. Näin ollen rakentamisen kaikissa vaiheissa on toimittava asiantuntevasti. Turvallisen ja terveellisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää huolellisuutta kaikilta osapuolilta.

Kortit tuotettiin ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Hankkeessa oli mukana asiantuntijoita Ramboll Finland Oy:stä, Sweco rakennetekniikka Oy:stä, Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä, Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Siegberg Consultingista.

FISEn rakennusvirhepankissa on tällä hetkellä yhteensä 82 virhekorttia. Tavoitteena on jatkaa aktiivisesti ammattilaisilta saatavien ajankohtaisten aiheiden jalostamista virhekorteiksi. Rakennusvirhepankki on kehitetty koko rakentamisalan käyttöön yhteiseksi alustaksi tiedon jakamiseen.

01.07.2020Hämeenlinna etsii rakennustarkastajaa
01.06.2020Tapani Mäkikyrö kutsuttiin Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n kunniapuheenjohtajaksi
29.05.2020Rakennusala säästynyt toistaiseksi suurilta iskuilta - vaikutukset tulevat näkyviin pidemmällä aikavälillä
20.05.2020Rakennusvirhepankissa viisi uutta virhekorttia
08.05.2020RTY:n jäsenmaksulaskut 2020
04.05.2020RY Rakennettu Ympäristö -lehden lukijat vastasivat kyselyyn
19.03.2020Porin Rakennustarkastuspäivät 16. - 18.9.2020
13.03.2020RAKENNUSTARKASTUSPÄIVÄT SIIRRETTY SYYSKUULLE
06.02.2020Tapani Mäkikyrö Oulun yliopiston kunniatohtoriksi
07.01.2020Rakennusvalvonnan täydennyskoulutuksen koulutus- ja verkostoitumispäivät Tampereella 11.-12.2.2020

Siirry arkistoon »