Tapani Mäkikyrö kutsuttiin Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n kunniapuheenjohtajaksi

01.06.2020

RAkennusklusteri_MAkikyro_2020.jpg

Tapani Mäkikyrö (oik.) ja Marko Palonen.

Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry kutsui DI Tapani Mäkikyrön vuosikokouksessaan (26.5) Klusterin ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Aikaisemmin tänä vuonna Oulun yliopisto on kutsunut Tapanin kunniatohtorikseen, missä suurimpana yksittäisenä tekijänä on hänen tekemänsä valtakunnallinen työ rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen tuomiseksi takaisin Pohjois-Suomeen, Oulun yliopistoon. Tavoite toteutui v. 2017.

Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry, joka on toiminut vuodesta 2001 asti, yhdistää Pohjois-Suomen rakentamisalan yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset toimimaan rakentamisalan sekä alueellisen kehittymisen parhaaksi. Tällä hetkellä Klusterin toiminnassa on mukana lähes 100 asiantuntijaa, pääosin yritys- ja yhteisöjäseniä. Puheenjohtajana toimii Marko Palonen (YIT) ja sihteerinä Tomi Makkonen (Oulun yliopisto). Klusteri on jakautunut toimimaan toimialoittain seitsemässä jaostossa, joista yksi on kansainvälinen jaosto, ja yhdessä toimialoja leikkaavassa tiimissä. Oppilaitosketjussa mukana ovat Oulun yliopisto sekä Oulun, Lapin, Centrian ja Kajaanin ammattikorkeakoulut ja Oulunseudun ammattiopisto.  Toimintaa koordinoi jaostojen vetäjien muodostama hallitus.

Rakennusklusterin sääntöjen mukaan: ”Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.”  DI Tapani Mäkikyrö on ollut klusterin hallituksen puheenjohtajana vuosina 2016-2019. Rakennusklusterin saavutettua päätavoitteensa, DI-koulutuksen palautuksen Ouluun, lähti hän työstämään klusterin uudelleenorganisointia uusin tavoittein vuoden 2017 alusta hyödyntäen laajoja rakennusalan henkilöverkostojaan. Hän on antanut vahva panoksensa siihen, että rakennusklusterista on sen jälkeen muodostunut asiantuntijayhteisö, jonka missiona on Pohjois-Suomen rakennustoiminnan sekä sen suunnittelun ja koulutuksen vahvistaminen. Tapani Mäkikyrön mukaisesti rakentamisesta tavoitellaan entistä kansainvälisempää, menestyvää ja innovatiivista palvelutuotantoa. Tapani Mäkikyröllä on vahva näkemys rakennusklusteriarkkitehtuurista, jossa kolme tahoa – yritykset, oppilaitokset, viranomaiset – muodostavat uudenlaisen kohtaamisalustan  ja aktiivisen yhteistyöverkoston. Hänen mukaansa klusteri nostaa esiin toimialoittain tuottavia ja tarpeellisia koulutus-, tutkimus- ja selvitystarpeita sekä etsii niihin ratkaisuja.

Aikaisemmin Rakennusklusteriin on kutsuttu kaksi kunniajäsentä; professori, TkT Timo Aho ja silta-asiantuntija, TkL Esko Järvenpää.

22.09.2020Tervetuloa RTY:n Syyspäiville
18.09.2020Linkki Rakentamisen Topten-käytännöt webinaariin 24.9.2020
07.09.2020Kutsu Rakennustarkastusyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen RTY:n jäsenille
01.09.2020RTY Webinaari 17.9.2020: Lakiklinikka ja ajankohtaiskatsaus laki- ja paloasioihin sekä asuntosuunnitteluun
31.08.2020Uudistettuja Topten-kortteja julkaistu
31.08.2020Osallistu koulutuksiin
14.08.2020Porin Rakennustarkastuspäivät siirretään maaliskuuhun 2021
04.08.2020Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä -koulutukset
01.06.2020Tapani Mäkikyrö kutsuttiin Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n kunniapuheenjohtajaksi
29.05.2020Rakennusala säästynyt toistaiseksi suurilta iskuilta - vaikutukset tulevat näkyviin pidemmällä aikavälillä

Siirry arkistoon »