Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 alusta voimaan tulevat säädökset

09.01.2021


Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2021 voimaan seuraavia säädöksiä.

Rakennusten paloturvallisuusasetuksen muutoksella edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta, pienennetään rakentamiskustannuksia sekä selkeytetään määräysten tulkintaa. Muutos helpottaa esimerkiksi suurehkojen, enintään kaksikerroksisten hirsirakenteisten tai muiden massiivipuuseinäisten rakennusten suunnittelua ja mahdollistaa näkyviin jäävät puupinnat rakennusten sisällä.

Asetuksella säädetään ensimmäistä kertaa energiatehokkuuden vaatimukset rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, paikallisille sähköntuotantojärjestelmille sekä itsesäätyville laitteille. Vaatimuksia sovelletaan uudisrakennuksissa, korjaus- ja muutostöissä sekä rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa. Asetus luo perusta sille, että rakennuksiin asennettavat tekniset järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan energiatehokkaiksi, ja että ne myös toimivat suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2021 alussa tulee voimaan muutoksia rakennusperinnön suojelemisesta annetun lakiin. Rakennuksen suojelua voi esittää yhä useampi, ja naapureita kuullaan entistä laajemmin suojelupäätöksissä. Jatkossa rakennussuojelupäätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Ympäristönsuojelulakiin on tehty lisäys, joka koskee julkisuuteen ja tiedottamiseen liittyviä poikkeusmahdollisuuksia puolustusvoimien tarpeisiin tarkoitettujen kemikaalivarastojen ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyissä. Tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelulain tavoitteiden toteutuminen puolustusvoimien tarpeisiin tarkoitetuissa kohteissa ilman, että lain mukaiset menettelyt vaarantavat maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavien kohteiden salassapitoa.

Lisäksi muutoksena ympäristönsuojelulakiin muun kuin eläinmäärään perustuvan turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärään perustuva luvanvaraisuusraja laskee kokonaiseläinyksikkömääränä 250:sta 100:aan. Toisena muutoksena lisättiin lakiin laskentasääntö eri eläinlajeja tai eri-ikäisiä eläimiä sisältävien eläinsuojien ilmoituksenvaraisuuden määrittelyyn. Asioiden hakeminen ympäristöasioiden tietojärjestelmistä puolestaan helpottuu vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin esitetyillä muutoksilla.

 

20.04.2021OTK: Jyväskylän senioritalon palo osoitti palo-osastoinnin ja palokatkojen tärkeyden
16.04.2021Webinaarisarja 2021: Rakentamisen Topten-käytännöt
14.04.2021Lohja etsii tarkastusinsinööriä ja Varkaus tarkastusinsinööriä/rakennustarkastajaa
12.03.2021FISEn pätevyysrekisteri on uudistettu
20.01.2021Rakennusvalvontojen lomautusten kokonaisvaikutuksia koskeva kannanotto
09.01.2021Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 alusta voimaan tulevat säädökset
08.01.2021Tervetuloa seuraamaan maksutonta webinaaria 12.1.2021: Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen paloturvallisuudesta tehdyt muutokset
07.01.2021Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti 20.4.2021
22.12.2020Joulutervehdys
23.10.2020RTY:n uusi johtokunta 22.10.2020

Siirry arkistoon »