YTV2020 -kehityshankkeen Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa -osan julkinen lausuntokierros käynnistynyt

21.09.2021

Ympäristöministeriö uudistaa osana kansallista yhteentoimivuutta rakennettujen kohteiden tietomallintamisen keskeisintä julkaisusarjaa – Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012).

YTV2020 hankkeessa luodaan rakennuksen BIM-tietomallien vaatimukset, jotka tukevat myös MRL:n uudistustyötä. YTV2012 uudistaminen edistää merkittävästi digitalisaatiota sekä yhteentoimivuutta kiinteistö- ja rakentamisalalla. YTV2020 kehityshankkeen myötä muuttuu myös julkaisusarjan kokonaisrakenne vastaamaan kansainvälisiä standardeja (katso kuva yllä).

Käynnistynyt lausuntokierros koskee YTV2020 kehityshankkeen ensimmäistä osakokonaisuutta Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa.

Kehityshankkeessa täysin uudistettu Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012) osa 14 – Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa oli jo kuusi vuotta vanha. Se ei huomioinut millään tavalla kaavatietomallista tulevaa tietosisältöä eikä kaupunkimallin ja ifc-mallin yhdistämistä. Myöskään tulevan MRL-uudistuksen näkökulmasta oli puutteita sisällössä. Uudistaminen tälle ytv2012 osalle tehtiin pikaisella aikataululla johtuen MRL-uudistukseen valmistautumisesta. Siihen on sidottu myös toisesta Ympäristöministeriön RAVA2 hankkeesta syntyneet tarkemmat tietomallien tietosisältömäärittelyt.

Lopputuloksena syntyy kansallinen ohjeistus rakennusten tietomallien tilaamiseen ja tuottamiseen rakennusvalvonnan käyttöön ottaen huomioon MRL-kokonaisuudistuksen tavoitteet (mm. digitaalisuus, tietomallien ja koneluettavien tietosisältöjen hyödyntäminen, ilmastonmuutos ja elinkaari), tietomalleja ja niiden tietosisältöjä hyödyntävä rakennusvalvonnan prosessi sekä RYHTI-hankkeessa toteutettava Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ).

Asiantuntijakäsikirjoittajana Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa osiossa on Tomi Henttinen, Gravicon

Tutustu aineistoon ja kommentoi lausuntoa tästä »

15.10.2021RakennusSummit verkossa 16.10. alkaen
06.10.2021Rakennusfysiikka-seminaari Tampereella 26. - 28.10.2021
06.10.2021Johtavan rakennustarkastajan virka avoinna Seinäjoella
27.09.2021Kaavoitus- ja rakentamislaki lausunnoille
21.09.2021YTV2020 -kehityshankkeen Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa -osan julkinen lausuntokierros käynnistynyt
17.09.2021Rakennustarkastuspäivät 2022 Lappeenrannassa
13.09.2021RTY:n Vuoden Rakennustarkastaja löytyi Kotkasta
10.09.2021Pori myönsi Arctopolis-palkinnot kahdelle rakennukselle
27.08.2021Kutsu RTY:n vuosikokoukseen 8.9.2021
02.08.2021Porin Rakennustarkastuspäivät 8.10.9.2021 Porissa ja etänä

Siirry arkistoon »