Ajankohtaista

29.6.2018Hyvää kesää!Lue lisää »29.6.2018Tuusulan rakennusvalvonta etsii rakennustarkastajaaLue lisää »20.6.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmisLue lisää »27.4.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseenLue lisää »27.4.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja TampereellaLue lisää »26.4.2018Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettuLue lisää »

Rakentamisen Ruusu 2016 Löylylle ja Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaukselle

10.01.2017

RR_roihuvuori_Stella_Vahteristo_2.jpg

Helsingin rakennuslautakunnan vuotuinen tunnustuspalkinto, Rakentamisen Ruusu, jaettiin 10. tammikuuta laadukkaasta Helsingin rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Rakentamisen Ruusun 2016 saivat Hernesaaren Löylyn rakentamisen ja Roihuvuoren ala-asteen peruskorjauksen onnistumiseen vaikuttaneet keskeiset tahot. Lisäksi myönnettiin kunniamaininnat Kansalliskirjaston peruskorjauksesta, As Oy Kelarinteen porrashuoneen lasiseinän kunnostuksesta ja uusimisesta sekä yhteisöllisen tilan haltuunotosta ja toiminnasta Lapinlahden sairaalassa. Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Koskinen ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki luovuttivat tunnustukset.

 

Samalla julkaistiin myös Rakentamisen Ruusu 2012-2016 -kirja ja avattiin Rakentamisen Ruusu 2016 -näyttely. Kirjassa esitellään vuosina 2012–2016 Rakentamisen Ruusuilla palkitut kohteet ja henkilöt, 2010-luvun helsinkiläistä arkkitehtuuria sekä humorististen Ruusu-palkintotaulujen syntyvaiheita. Lisäksi Ruusujen luovuttajat kertovat kirjassa ajatuksiaan palkinnon merkityksestä. Kirjan voi noutaa ja näyttelyyn tutustua kevään ajan palvelupiste Tellingissä, joka on osoitteessa Siltasaarenkatu 13. Kirjan sähköinen versio on pian myös luettavissa rakennusvalvonnan verkkosivuilla osoitteessa www.rakvv.hel.fi.

 

Hernesaaren Löyly 

RR_Loyly_Kuvatoimisto_Kuvio_Oy_2__web.jpg

Rakentamisen Ruusun sai Hernesaaren rannan avointen merinäkymien ääreen noussut Löyly.

Löylyn arkkitehtoninen ajatus on yksinkertainen: lämpimät tilat sijaitsevat mustassa suorakulmaisessa laatikossa, jota peittää vapaamuotoinen puinen ”hulmu”. Lämpökäsitellystä männystä tehty veistoksellinen rakenne ei ole koriste, vaan se toimii kuin sälekaihdin ja tarjoaa näkösuojaa saunoille peittämättä sisälle avautuvaa merinäköalaa. Lämpimän rakennusmassan ja hulmun väliin jää suojaisia ulkotiloja, joissa voi vilvoitella saunomisen lomassa. Rakennuksen voi kauempaa katsoen mieltää keinotekoiseksi maastonmuodoksi ja maiseman osaksi. Jo hieman harmaantunut rakennus muistuttaa kallioluotoa. 

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kahteen osaan: saunoihin ja ravintolaan. Monimuotoisessa tilasarjassa kuljettaessa esiin rajautuu vaihtelevia ja yllätyksellisiä näkymiä. Löylyn kaikki kolme saunaa ovat puulämmitteisiä. 

Palkinnon perusteluja 

Löyly palkitaan joutomaaksi mielletyn ranta-alueen haltuun ottamisesta arkkitehtonisesti elämykselliseksi virkistyksen ja saunakulttuurin keitaaksi. 

Hernesaaren Löyly edustaa suomalaista saunakulttuuria parhaimmillaan. Arkkitehtuuriltaan se on kansainvälistä tasoa. Löyly on luonut Helsinkiin elävää rantaviivaa alueelle, joka oli käyttämätöntä joutomaata. Se on elävöittänyt Hernesaarta oleellisesti ja antaa suuntaa alueen tulevan rakentamisen laatutasolle. Löyly tarjoaa vetovoimaisen nähtävyyden ja elämyksen. Oivaltava rakenne, puinen hulmu, suojaa käyttäjiä, mutta samalla se mahdollistaa avarat näkymät merimaisemaan. Toiminta kunnioittaa saunomisen perinteitä yhdistäen ne moderniin seurustelukulttuuriin. Toteutus on tinkimätöntä detaljeja myöten. Yhteistyö hankkeen osapuolien välillä oli toimivaa. 

Palkinnot ojennettiin kahdeksalle henkilölle 

Pääsuunnittelijat, arkkitehti Anu Puustinen ja arkkitehti Ville Hara, Avanto Arkkitehdit Oy
Rakennushankkeeseen ryhtyneet, yrittäjä, kansanedustaja Antero Vartia ja yrittäjä, näyttelijä Jasper Pääkkönen
Rakennesuunnittelijat, DI Hans Wilkman ja DI Teemu Nyyssönen, Ramboll Finland Oy
Teräsrakennesuunnittelija, DI Reijo Kytömäki, SS-Teracon Oy
Rantarakenteiden suunnittelija, rakennusinsinööri Juha Kärkkäinen, Ramboll Finland Oy 
Vartian ja Pääkkösen puheenvuoron voi katsoa videolta (MP4/14 Mt).

 

Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaus

RR_Roihuvuori_Sari_Viertio.jpg

Toinen Ruusulla palkittu kohde, peruskorjattu, vuonna 1967 valmistunut Roihuvuoren koulu, kuuluu arkkitehti Aarno Ruusuvuoren keskeisten töiden joukkoon. Kohde edustaa Ruusuvuorelle tyypillistä pelkistettyä betonimodernismia. 

Koulun tilarakenne on äärimmäisen selkeä. Kaksikerroksinen ruokasali on yhdistetty liikuntasaliin leveällä paljeovella, ja yhdessä ne muodostavat kokoavan keskushallin, jonka ympärille opetus- ja aputilat ryhmittyvät. Maalaamattomien betonipintojen kontrastina on hienopiirteistä detaljointia sekä taiteilija Anitra Lucanderin suunnittelema väritys ja ruokasalia hallitseva kookas tekstiiliteos.

Peruskorjauksen tavoitteena oli säilyttää ja osin palauttaa Ruusuvuoren pelkistettyä arkkitehtuuria viime vuosikymmenien muutosten ja kulumisen jälkeen. Tilahierarkia ja rakennuksen ominaispiirteet muodostivat keskeisen, korjauksen suunnittelua ohjanneen lähtökohdan. Samalla otettiin huomioon nykyvaatimukset tilojen toiminnalle, talotekniikalle, energiatehokkuudelle, ääneneristykselle, pelastusturvallisuudelle, akustiikalle, esteettömyydelle ja käyttöturvallisuudelle. Uusien vaatimusten mukaiset tilat ja rakenteet tuli sovittaa rakennukseen siten, että ne ovat luontevia suhteessa talon ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin. 

Kaikki vanhat rakenteet, joiden kunnostaminen oli tarkoituksenmukaista ja mahdollista, säilytettiin. Rakennuksen teknisesti huonossa kunnossa ollut ulkovaippa uusittiin lähes kauttaaltaan. Julkisivujen yksityiskohdat suunniteltiin noudattaen alkuperäisiä periaatteita, samalla energiataloudellisuutta ja teknistä kestävyyttä parantaen. Sisätilojen paljaat betonipinnat niin seinissä kuin katoissa sekä lukuisat ylälasiseinät vaativat suunnittelulta erityistä luovuutta, sillä talotekniikalle oli kehitettävä sopivat järjestelmät ja löydettävä riittävät asennustilat. 

Perustelut

Palkinto annettiin aikansa betoniarkkitehtuurin parhaimmistoon lukeutuneen, jo puretuksi tuomitun koulurakennuksen yhtä aikaa hienovaraisesta ja nykyajan tekniset vaatimukset täyttävästä kunnianhimoisesta peruskorjauksen suunnittelusta. 

Vaativa korjaus on hoidettu hienosti säilyttäen Aarno Ruusuvuoren arkkitehtuurin ominaispiirteet. Arkkitehtuurin puhdaspiirteisyys ja selkeys on säilytetty, vaikkei teknisissä vaatimuksissa ole tingitty. Betonityö on oleellisessa osassa. Rakennuksen ulkopuolen kokonaan uusittu betonipinta liittyy luontevasti sisäosien säilytettyihin vanhoihin betonipintoihin. Työ on vaatinut suunnittelijoilta kekseliäisyyttä ja nöyryyttä alkuperäistä arkkitehtuuria kohtaan, jottei uudistus muuta tai tuo uusia elementtejä arkkitehtuurin ehdottomuuteen ja askeettisuuteen. 

Palkinto ojennettiin kahdelle suunnittelijalle

Pääsuunnittelija: arkkitehti Timo Jeskanen, Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy
Projektiarkkitehti: rakennusarkkitehti Juha Kihlström, Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy

 

Rakentamisen Ruusun 2016 kunniamaininnat

 

Kansalliskirjaston peruskorjaus 

Vuonna 1840 valmistunutta Kansalliskirjastoa pidetään yhtenä Suomen kauneimmista rakennuksista. Engelin arkkitehtuuri on edelleen aistittavissa, vaikka rakennusta on laajennettu ja peruskorjattu kuudesti. 

Palkittava peruskorjaus tehtiin kirjaston alkuperäisessä osassa.  Kattava korjaus kohdistui mm. kirjaston toiminnallisuuden tehostamiseen, esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseen, rakenteellisiin korjauksiin, pintojen konservointiin ja talotekniikan uusimiseen. Suunnitelmat laadittiin mallintamalla, mikä vaati osapuolilta kekseliäisyyttä ja kärsivällisyyttä. 

Perustelut

Kunniamaininta myönnettiin Engelin kauneimpana työnä pidetyn kirjastorakennuksen oivaltavasta ja pieteetillä suunnitellusta peruskorjauksesta. 

Kansalliskirjaston peruskorjaus on ollut lukuisten toimijoiden yhteistyö, jolla taattiin instituution säilyminen ja kirjaston arkkitehtuuri. Merkittävässä roolissa on pääsuunnittelijan lisäksi ollut Museovirasto. Kohteen talotekniikan uusiminen tilojen laajennuksen sekä uusien iv-konehuoneiden rakentamisen yhteydessä on ollut poikkeuksellisen haastava tehtävä. Uusitun talotekniikan on samalla edellytetty sopeutuvan täydellisesti arkkitehtuuriseen kokonaisuuteen. Kirjaston kupolissa on alkuperäisen rakenteen vuoto-ongelmia korjattu uuden ilmanvaihdon painesuhteilla. 

Ruusut ja kunniamaininnat ojennettiin kolmelle suunnittelijalle 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelija, arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy. 
LVI-suunnittelijat, insinööri Henrik Finne ja insinööri (AMK) Niko Lipponen, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

 

As Oy Kelarinne, Mäntytie 10, porrashuoneen lasiseinän kunnostus ja uusiminen 

Meilahden Mäntytiellä olevien, arkkitehti Erkki Huttusen vuosina 1949-50 suunnittelemien asuinkerrostalojen näkyvimpinä julkisivuaiheina ovat sisäänkäyntien päällä olevat korkeat ja komeat rautaprofiili-ikkunat.  Ikkunoita oltiin jo uusimassa, mutta Helsingin rakennusvalvonta pyysi tutkittavaksi vaihtoehdon alkuperäisten ikkunoiden säilyttämiseksi. 

Palkittu asuintalo sijaitsee osoitteessa Mäntytie 10. Arkkitehdit Mustonen Oy tutki ensin alustavasti ikkunarakenteita ja vuoden 2015 alkupuolella laati ikkunoiden kunnostusohjeet sekä värisuunnitelman. Työmaan ja arkkitehtien yhteistyö sujui totuttuun tapaan käytännönläheisesti ja mutkattomasti. 

Perustelut

Kunniamaininta myönnettiin näennäisesti arkiseksi koetun asuinkerrostalon sisäänkäynnin alkuperäisten ja harvinaisten rakennusosien esimerkillisestä ja innostavasta korjaamisesta. 

Palkittu asuintalo on alueelle tyypillisellä tavalla terastirapattu, harjakattoinen ja kodikkaan vähäeleinen asuinrakennus. Porrashuoneen ikkuna on kiinteistön arkkitehtoninen kruunu. Ikkuna on alkuperäinen ja antaa porrashuoneen interiöörille elämyksen ‒ kauniin valon veistoksellisen rakennusosan välittämänä. Yhtiö käynnisti porrashuoneen ikkunan korjaustöiden suunnittelun ja teki korjaustyön tavalla, joka antaa hyvän esimerkin asuinkerrostalon rakennusosien huoltamisesta ja korjaamisesta myös muiden taloyhtiöiden avuksi ja innoitukseksi. 

Palkittavat

Pääsuunnittelija, arkkitehti Tapani Mustonen, Arkkitehdit Mustonen Oy. 
Asunto-osakeyhtiö Kelarinteen hallituksen puheenjohtaja Panu Haapaniemi

 

Pro Lapinlahti – Lappviken ry, Lapinlahden Lähde Oy ja Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo, yhteisöllisen tilan haltuunotosta ja toiminnasta 

Perustelut

Kunniamaininta myönnettiin maan historiallisesti merkityksellisimpiin kuuluvan sairaalarakennuksen uusiutuneesta ja mielen hyvinvointia kunnioittavasta yhteisöllisestä käytöstä. 

Lapinlahden tilojen yhteisöllisestä haltuunotosta ja toiminnasta halutaan palkita Pro Lapinlahti – Lappviken ry, Lapinlahden Lähde Oy ja Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo, jotka ovat olleet vaikuttamassa Lapinlahden tilojen ja ympäristön säilymiseen ja vuokranneet Lapinlahden tilat. Talossa järjestetään viikoittain erilaisia hyvinvointiin ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia. Siellä on näyttelytoimintaa ja kahvila. Tiloja vuokrataan edelleen kulttuurin, tieteen ja käsityön tarpeisiin.  Merellinen sijainti, puistot ja rakennukset toimintoineen muodostavat Helsinkiin kiinnostavan, kaupunkilaisia palvelevan kokonaisuuden, jonka uudet ja joustavat käyttökonseptit ovat täynnä mahdollisuuksia.    

Palkittavat

Pro Lapinlahti - Lappviken ry:n puheenjohtaja Katja Liuksiala
Lähteen vaalija Jaana Merenmies, Lapinlahden Lähde Oy
Osuuskunta Lapinlahden tilajakamon hallituksen puheenjohtaja Teemu Lehto

Kuvat:

1: Stella Vahteristo
2: Kuvatoimisto Kuvio Oy
3: Sari Viertiö

29.06.2018Hyvää kesää!
29.06.2018Tuusulan rakennusvalvonta etsii rakennustarkastajaa
20.06.2018Turvallisuustutkinta Torniossa sijaitsevan elämyspuiston 15.3.2018 kattoromahduksesta valmis
27.04.2018Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseen
27.04.2018TRY:n koulutus uusista palomääräyksistä Helsingissä ja Tampereella
26.04.2018Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettu
13.03.2018Rakennusalan ammattilaiset kokoontuvat Rovaniemellä
14.02.2018Koulutuskiertue rakennusten paloturvallisuusasetuksesta
22.01.2018Ilmoittaudu Rovaniemen Rakennustarkastuspäiville
28.12.2017Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013-2017 valmis

Siirry arkistoon »